Wie is Certified Management Consultant?


Een Certified Management Consultant:

- heeft een wereldwijd erkende status

- heeft tenminste vijf jaar aantoonbare advieservaring en kan complexe adviesopdrachten aan

- werkt structureel aan zijn/haar professionele ontwikkeling (permanente educatie)

- is periodiek getoetst voor hercertificering (op professionele reflectie, inhoudelijke verdieping

  en professionele ontmoeting)Wat is Certified Management Consultant?


Een internationaal kwaliteitskeurmerk van the International Council of Management Consulting Institutes ICMCI. Het ICMCI beheert het kwaliteitskeurmerk en accrediteert landelijke organisaties. Het CMC-kwaliteitskeurmerk is geldig in 45 landen.


In Nederland is de Orde voor organisatiekundigen en -adviseurs geaccrediteerd om het CMC kwaliteitskeurmerk toe te kennen. Alle CMC’s zijn opgenomen in het CMC-register.Meer weten? Zie: www.ooa.nl/cmc

ICMCI Professional Standards, Dutch competency model, Ooa 2006

origineel in het Engels, vertaling door Henkjan de Jong