Curriculum Vitae

Curriculum Vitae is latijn voor ‘levensloop’: een samenvatting van iemands leven. Een zakelijk CV is een opsomming van werkzaamheden en betrekkingen. Er is moeilijk uit af te leiden wat iemand drijft en wat kleur geeft aan zijn of haar leven. Daarom hieronder een paar korte, persoonlijke anekdotes.

Voor mijn zakelijk CV: zie mijn LinkedIn-profiel.

Bastiaan de Jong, 7 jaar

4

14

26

30

36