(placeholder)

Ik help u bij:

- (her)certificeringstrajecten

- opzetten van een kwaliteitssysteem

- voorbereiding van externe audits

Kwaliteits management

Ik begeleid al geruime tijd kwaliteitstrajecten. In de jaren '90 in de industrie (ISO) en daarna in de professionele dienstverlening (ISO, HKZ, INK).


Papieren tijger?

Maar al te vaak krijgt kwaliteitsborging en -verbetering het karakter van ‘een verplicht nummer’ en ‘op papier voldoen aan de eisen’. En daarna gaat men weer over tot de orde van de dag. Daar valt weinig eer (en plezier!) aan te behalen. Natuurlijk is het zo, dat het ene kwaliteitskeurmerk meer vrijheidsgraden (en minder papierwerk) vereist dan het andere. Maar welk model u ook kiest: uiteindelijk bepaalt u zelf hoe uw systeem eruit komt te zien en wie daarbij wordt betrokken.


Eerst de basisprincipes, daarna de finetuning

Ik werk met de basisprincipes die schuilen achter verschillende kwaliteitssystemen. Vervolgens gaan we aan de slag om die principes te vertalen in praktische handvatten die mensen niet belemmeren maar juist stimuleren om de kwaliteit continue te verbeteren. Daarna beoordelen we samen of het ontwikkelde systeem voldoet aan de formele eisen. Zo wordt het systeem gedragen door mensen en geborgd in de organisatie.


Teams en kwaliteit

In kwaliteitstrajecten wordt vaak veel aandacht besteed aan het vastleggen, evalueren en verbeteren van afspraken (de pdca-cyclus). Dat gaat vooral over de inhoud van het werk. Ik ga graag nog een stapje verder en verken met teams de vraag ‘hoe’ taken uitgevoerd worden (gedragscomponent) en hoe je ruimte kunt creëren om de individuele talenten en kwaliteiten van de teamleden ten volle te benutten.

Hiervoor heb ik onder andere de Kwaliteitsladder ontwikkeld. Dit model vergemakkelijkt de dialoog binnen het team en biedt handvatten voor verdere verbetering.


Auditor namens CIIO

Als auditor, aangesloten bij CIIO, heb ik veel ervaring met keurmerken zoals ISO 9001, ISO 27001 en erkenningen zoals NRTO en CRKBO. CIIO is dé certificeerder voor de professionele dienstverlening. Auditgesprekken die ik voer hebben het karakter van een inspirerend gesprek waar aandacht is voor zelfreflectie en verbetering.

Meer lezen: