(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Diensten

Verandering

Om te kunnen voortbestaan moeten organisaties anticiperen op veranderende omstandigheden. Of dit nu wordt ingegeven door andere wet- en regelgeving, technologische vernieuwing, toenemende concurrentie, maatschappelijke ontwikkelingen of de interne dynamiek.

Samenwerking

Ons zorgstelsel verandert momenteel drastisch. Steeds meer zorg wordt wijk- of buurtgericht georganiseerd rond multidisciplinaire ketens. Ziet u hierin vooral kansen, of juist bedreigingen voor uzelf, uw praktijk of zorginstelling? Het kan beide aanleiding zijn om nieuwe samenwerkings- mogelijkheden te verkennen.

Teamvorming

Wat zou het toch mooi zijn als mensen altijd eendrachtig, vol energie en constructief-kritisch samenwerken aan een gezamenlijke taakstelling. De praktijk is helaas vaak anders. Of er ontbreekt nog nét iets om samen tot grote prestaties te komen.

Kwaliteit

Werken aan kwaliteit is meer dan voldoen aan de normen die de buitenwereld aan een organisatie oplegt. Desalniettemin kan een kwaliteitscertificaat een prima vehikel zijn om het kwaliteitsdenken en -doen in uw organisatie op gang te brengen of te houden.

Ik lever graag een bijdrage aan patiënt-georiënteerde, kwalitatief hoogstaande, veilige en betaalbare gezondheidszorg in Nederland. Samen met opdrachtgevers en hun medewerkers werk ik aan professionele organisaties, strategische samenwerking, teamvorming en kwaliteitssystemen die mensen niet in de weg zitten maar positief stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Ik help u graag bij:

- verhelderen van veranderopgaven

- ontwerp en begeleiding van verandertrajecten

- programma- en projectmanagement

- interim-management

Ik help u graag bij:

- verkennen van samenwerkingsmogelijkheden

- keuze van passende samenwerkingsvorm

- de invoering

Ik help u graag bij:

- coaching van individuen en teams

- optimaal benutten van kwaliteiten

- bewustwording van valkuilen

Ik help u graag bij:

- (her)certificeringstrajecten

- aanwakkeren van het kwaliteitsvuur

- uitvoeren van audits

- gekwalificeerd OERmerk en ISO-auditor