Ik help u bij:

- verhelderen van veranderopgaven

- ontwerp van verandertrajecten

- begeleiden van verandertrajecten

- programma- en projectmanagement

- interim-management

Veranderen is mensenwerk. Hoeveel analyses, organisatievarianten, reorganisatieplannen en zeepkistsessies u er ook tegenaan gooit, er gebeurt niets als u en andere mensen in uw organisatie de veranderingen niet dragen.


Een verandertraject begint bij het stellen van de volgende vragen:

1. Wat moet er veranderen?

2. Wie vindt dat en waarom?

3. Wie gaat deze verandering aan?

4. Wat vraagt dat van deze mensen?

5. Wat is de impact op hen? Hoe reageren ze hierop?

6. Wat maakt dat deze mensen zo reageren?


Waarderend onderzoeken

Ik help u graag om deze vragen te onderzoeken en de dialoog aan te gaan met betrokkenen in uw organisatie. Op basis van een heldere boodschap en een zorgvuldig, goed doordacht proces. Maar al te vaak blijkt dat dit in zichzelf al het nodige veranderpotentieel in uw organisatie losmaakt.


Beweging creëren

Er zijn talloze werkvormen en instrumenten om veranderingen te duiden en mensen in beweging te krijgen. Het is zaak om deze goed te kiezen, op maat te maken en goed te timen. Zo voorkomt u verandermoeheid bij mensen en zorgt u dat u met de gekozen interventies ook bereikt wat nodig is. Niet meer, maar ook niet minder.


Lerend vermogen versterken

Ik werk bij voorkeur aan versterking van het lerende vermogen van mensen in uw organisatie. Omdat ik ervan overtuigd ben dat alleen organisaties die zich tijdig aanpassen aan veranderende omstandigheden op lange termijn succesvol zijn.

Meer lezen:

Organisatie

& Verandering