(placeholder)

Ik help u bij:

- klantervaringen inventariseren

- zorgprocessen in kaart brengen

- zorgprocessen analyseren

- zorgprocessen verbeteren

(placeholder)

Proces- optimalisatie

De juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste persoon, op de juiste plaats tegen optimale kosten. Dát is de uitdaging. Maar wie bepaalt uiteindelijk wat 'het juiste' is? De klant kan daar het beste antwoord op geven. Daar doe je het uiteindelijk voor.


Een (kwetsbaar) mens is geen pakketje

Daarbij is het belangrijk te beseffen dat je mensen niet hetzelfde kunt behandelen als een pakketje. Als de mens al een pakketje is, dan is het wel een heel bijzondere. Namelijk, een met typisch menselijke eigenschappen als 'emotie' en specifieke 'wensen en behoeften' die vaak gebaseerd zijn op eerder opgedane ervaringen.


Desondanks lenen technieken die zijn ontwikkeld in het bedrijfsleven zich vaak goed voor het organiseren van zorg. In het bijzonder kwantitatieve analyse van vraag- en aanbodpatronen, wachtrijtheorieën en de lean methodiek hebben meermalen bewezen in de zorg van nut te kunnen zijn.


Aanbodgestuurd, vraaggericht of vraaggestuurd organiseren?

Veel zorg is (zonder dat we het vaak beseffen) aanbodgestuurd georganiseerd. De klant kan dan geen of maar heel weinig invloed uitoefenen op het hoe, wat, waar, wanneer en door wie. Tegelijkertijd gaan er steeds meer stemmen op om de zorg meer  'vraaggestuurd' of 'persoonsgericht' te organiseren.


Maar kan dat altijd? Welke situaties lenen zich hier het beste voor? Hoe leer ik mijn medewerkers vanuit klantperspectief te kijken en te handelen? Hoe richt ik mijn werkprocessen daarop in? En hoe zorg je ervoor dat de kosten dan niet uit de hand lopen? De inzichten die ik opdoe in praktijkgericht onderzoek en onderwijs zet ik graag in voor uw zorglogistieke vraagstuk.

(placeholder)

Meer lezen: