Ik help u bij:

- ontwerp en planvorming

- passende structuur

- implementatie

Projecten en programma's zijn er in vele soorten en maten. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat succes de uitkomst is van een proces van zorgvuldige verkenning, ontwerp & inrichting, besluitvorming en implementatie. Ik help u daar graag in verder.


Aanbod

Ik heb veel ervaring als projectleider en programmamanager. Ondersteuning is mogelijk op de volgende gebieden:

- verkennen van de (on)mogelijkheden;

- faciliteren van overleg met passende werkvormen;

- faciliteren van inspraak- en consultatiebijeenkomsten;

- maken van een businesscase;

- vastleggen van afspraken;

- voorbereiding van besluitvorming;

- advies over passende organisatievormen, besturingsfilosofie en bedrijfsvoering;

- (indien nodig) tijdig inschakelen van juridisch adviseurs en andere deskundigen;

- ontwerp van een zorgvuldig, gefaseerd proces;

- aansturen van werk- en projectgroepen;

- bevorderen van focus en cohesie binnen groepen;

- interne en externe communicatie.


Uitgangspunten

Kritische succesfactoren voor goed lopende projecten en programma's zijn:

1. Ambitie: een inspirerende, gedeelde ambitie

2. Belangen: openheid over afzonderlijke belangen en hier recht aan doen

3. Relatie: constructief samenwerken, respectvolle omgang met elkaar

4. Proces: een zorgvuldig ingericht, betekenisgevend proces

5. Organisatie: een heldere structuur met een voor iedereen duidelijke ordening

Project- & Programma leiding

Meer lezen: