(placeholder)

Samenwerking in de zorg kent veel verschijningsvormen. Of het nu gaat om werkafspraken binnen één of tussen meerdere zorgdisciplines of de bundeling van krachten in een nieuw te vormen organisatie zoals een HOED, een gezondheidscentrum, een zorggroep, een ZBC of een geïntegreerde spoedpost: het is allemaal het resultaat van een proces van verkenning, ontwerp & inrichting, onderhandeling, besluitvorming en implementatie.


Aanbod

Ik bied ondersteuning bij:

- verkennen en analyseren van samenwerkingsmogelijkheden;

- ontwerp van een zorgvuldig, gefaseerd proces;

- formuleren van een collectieve ambitie;

- faciliteren van het overleg met passende werkvormen;

- bevorderen van cohesie binnen de groep;

- communicatie naar betrokkenen;

- faciliteren van inspraak- en consultatiebijeenkomsten;

- maken van een businesscase;

- vastleggen van afspraken;

- voorbereiding van besluitvorming;

- advies over passende organisatievormen, besturingsfilosofie en bedrijfsvoering;

- (indien nodig) tijdig inschakelen van juridisch adviseurs en bouwdeskundigen.


Uitgangspunten

Kritische succesfactoren voor strategische samenwerking zijn:

1. Ambitie: een inspirerende, gedeelde ambitie

2. Belangen: openheid over afzonderlijke belangen en hier recht aan doen

3. Relatie: constructief samenwerken, respectvolle omgang met elkaar

4. Proces: een zorgvuldig ingericht, betekenisgevend proces

5. Organisatie: een heldere structuur met een voor iedereen duidelijke ordening

Ik help u bij:

- verkennen van mogelijkheden

- keuze van passende vorm

- ondersteuning bij invoering

(placeholder)

Samenwerking

(placeholder)

Meer lezen: