(placeholder)

Ik help u bij:

- coaching van individuen en teams

- optimaal benutten van kwaliteiten

- bewustwording van valkuilen

(placeholder)

Teamvorming

Ik faciliteer teamvorming op veel verschillende manieren en in verschillende situaties. Van zorgverleners die aan het begin staan van (mogelijk) langdurige samenwerking tot vastgelopen managementteams. Soms als onderdeel van een ander traject. Soms als primaire focus.

Ik werk daarbij met verschillende werkvormen. Soms actief, soms reflectief. Meestal een combinatie van die twee en altijd aangepast aan de situatie.


Vastgelopen groepen

Teamvorming verloopt in fasen. In elke fase en vooral tijdens faseovergangen kan er veel misgaan waardoor er een onveilige situatie ontstaat waarin groepsleden elkaar gevangen houden in defensieve patronen.

Externe hulp kan helpen om vastgeroeste, defensieve patronen te doorbreken en energie vrij te maken. Henkjan Werkt eerst aan normalisering van het klimaat binnen de groep en verkenning van de onderlinge verhoudingen.


Teams en innovatie

Elk team vormt in potentie een welhaast onuitputbare bron van ideeën. Wie dat ten volle benut kan mensen op de maan laten landen en miljoenen iPhones verkopen. Henkjan Werkt met diverse creatieve brainstormtechnieken en methoden die de kracht van de groep benutten om ideeën te verrijken.


Teams en kwaliteit

In kwaliteitstrajecten wordt vaak veel aandacht besteed aan het vastleggen, evalueren en verbeteren van afspraken (de pdca-cyclus). Dat gaat vooral over de inhoud van het werk. Ik ga graag nog een stapje verder en verken met teams de vraag ‘hoe’ taken uitgevoerd worden (gedragscomponent) en hoe je ruimte kunt creëren om de individuele talenten en kwaliteiten van de teamleden ten volle te benutten.

Hiervoor heb ik onder andere de Kwaliteitsladder ontwikkeld. Met behulp van dit model wordt zichtbaar wat de individuele bijdrage is van teamleden aan het team. Dat biedt vervolgens handvatten voor verdere verbetering.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)