De kwaliteitsladder is gebaseerd op inzichten van Fred Lee (boek: What if Disney ran your hospital) en Stephen R. Covey (boek: The seven habits of highly effective people).