Ik help u bij:

- ontwerp en planvorming

- passende structuur

- implementatie

Contact

Project- & Programma leiding

Projecten en programma's zijn er in vele soorten en maten. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat succes de uitkomst is van een proces van zorgvuldige verkenning, ontwerp & inrichting, besluitvorming en implementatie. Ik help u daar graag in verder.


Aanbod

Ik heb veel ervaring als projectleider en programmamanager. Ondersteuning is mogelijk op de volgende gebieden:

- verkennen van de (on)mogelijkheden;

- ontwerp van een zorgvuldig, gefaseerd proces;

- formuleren van een collectieve ambitie;

- faciliteren van overleg met passende

  werkvormen;

- aansturing van werk- en projectgroepen;

- bevorderen van focus en cohesie binnen groepen;

- interne en externe communicatie;

- faciliteren van inspraak- en consultatie-

  bijeenkomsten;

- maken van een businesscase;

- vastleggen van afspraken;

- voorbereiding van besluitvorming;

- advies over passende organisatievormen,

  besturingsfilosofie en bedrijfsvoering;

- (indien nodig) tijdig inschakelen van juridisch

  adviseurs en andere deskundigen.


Uitgangspunten

Kritische succesfactoren voor goed lopende projecten en programma's zijn:

1. Ambitie: een inspirerende, gedeelde ambitie

2. Belangen: openheid over afzonderlijke

    belangen en hier recht aan doen

3. Relatie: constructief samenwerken,

    respectvolle omgang met elkaar

4. Proces: een zorgvuldig ingericht,

    betekenisgevend proces

5. Organisatie: een heldere structuur met een voor

    iedereen duidelijke ordening

Passend hulpmiddel:

(placeholder)