Leren Samenwerken

Contact

Samenwerking is niet maakbaar, maar de kans op succes is wel te beĆÆnvloeden


Edwin Kaats en Winfrid Opheij zijn beide partner bij adviesbureau Twijnstra Gudde en als organisatieadviseur gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Zij stellen dat voor een succesvolle samenwerking je als organisatie in staat moet zijn een deel van je autonomie of resultaatverwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkijkt. Dat is niet gemakkelijk. Betrokkenen spreken niet dezelfde taal, hebben verschillende verwachtingen en interpreteren zaken verschillend.


5 randvoorwaarden voor goede samenwerking


Kaats en Opheij ontwikkelden een model die samenwerkingspartners in staat stelt gezamenlijk naar vijf belangrijke voorwaarden voor goede samenwerking te kijken:

1. De gedeelde ambitie: dit is het kloppende hart

    onder de samenwerking. Hier geven de

    partijen betekenis aan de samenwerking. Als je

    geen gedeelde ambitie hebt, loop je al snel

    het risico dat de samenwerking los zand wordt.

2. Recht doen aan belangen: alleen wanneer de

    belangen op tafel komen, kun je samen op zoek

    gaan naar win-win oplossingen. Je begrijpt

    immers beter waarom bepaalde oplossingen

    een no-go area zijn.

3. Relatie: samenwerken is mensenwerk. Het

    oerdilemma is de vraag in hoeverre we ons

    kunnen overgeven aan de relatie met de ander

    en in welke mate we ons of onze achterban

    moeten behoeden voor eventuele risico's van

    de relatie. Het gaat dus om vertrouwen en

    waakzaamheid. Samenwerken verdraagt geen

    hiĆ«rarchisch leiderschap, maar vergt verbindend

    leiderschap.

4. Betekenisgevend proces: als je succesvol wilt

    samenwerken moet je een proces in gang

    zetten waarbij er aandacht is voor de goede

    stappen in de juiste volgorde. Door dat te doen,

    ga je betekenis geven aan de samenwerking.

5. Professioneel organiseren: organiseren is onder

    andere keuzes maken over de dimensies en

    het gewicht, de grondvorm, de juridische en

    organisatorische inrichting. Als we 'tussen

    organisaties organiseren' gebruiken we andere

    modellen dan binnen organisaties.

Tik aan voor vergroting