10 wijze lessen over gedragsbeïnvloeding


Mensen proberen op allerlei manieren om hun gedrag of het gedrag van iemand anders te beïnvloeden. Stanford University maakte een top 10 van de meest gemaakte fouten (link naar externe website).


Best confronterend, zo’n lijstje, vind u niet? Gelukkig zit in elke fout altijd een wijze les verborgen. Bent u uit op gedragsverandering:

-     vertrouw dan niet op wilskracht, macht of dwang;

-     neem genoegen met kleine stapjes in plaats van 1 grote;

-     verander de omgeving en het gedrag verandert mee;

-     focus op aanleren van nieuw gedrag, niet op het afleren van oud gedrag;

-     lukt het niet? stel dan uw doelen bij en maak het eenvoudiger;

-     prijs gewenst gedrag;

-     beperk de hoeveelheid informatie: meer informatie leidt niet tot meer verandering;

-     formuleer concrete doelen waar iemand zich iets bij kan voorstellen, vermijd abstracties;

-     accepteer tijdelijke terugval in oud gedrag;

-     ontwerp een zorgvuldig proces en maak uzelf niet wijs dat gedragsverandering moeilijk is.


Staat u voor een belangrijke veranderopgave? Bent u op zoek naar interventies waarmee u energie positief kunt richten en mobiliseren? Henkjan Werkt graag met u mee.