Organisatie & Verandering

Project & Programmaleiding

Training & Coaching

Certificering & Auditing

Certified Management Consultant

Lead Auditor

Onderzoeker / docent Zorglogistiek

Proces- optimalisatie

Organisatie- en veranderopgaven vertalen naar de eigen context en deze helpen realiseren.


> Lees meer...

Projecten en programma's  met draagvlak en betrokkenheid tot een goed einde brengen.


> Lees meer ...

Groepen opleiden en/of traninen, individuen met een ontwikkelvraag coachen.


> Lees meer...

Kwaliteitssystemen opzetten, audits uitvoeren, certificeringstrajecten voorbereiden.


> Lees meer...

Werkprocessen optimaliseren, afgestemd op de wensen en behoeften van de klant.


> Lees meer...