(placeholder)

Vraaggestuurd werken


De kern van vraaggestuurd werken is onderkennen dat ieder mens anders is. Ook de gezondheidssituatie en de omgeving verschilt enorm. Hoe kun je maximaal met al die dingen rekening houden? Beginnen met vraagestuurde zorg is jezelf de vraag stellen in hoeverre je bereid en in staat bent om de patiënt/cliënt/klant invloed te geven over jouw zorg- en dienstverlening.


Vraaggestuurd werken, kortom, vraagt om een heldere verstandhouding tussen zorgverlener en degene met een zorgbehoefte. Als gesprekspartners op gelijkwaardig niveau.


Hoeveel invloed kunt en wilt u aan patiënten geven? Wat is de impact van vraaggestuurd werken op de organisatie van uw zorg? Wat zijn de zorglogistieke gevolgen? Henkjan Werkt graag met u mee.