Achtergrond

- bedrijfseconoom (Erasmus Universiteit)

- post-academische opleiding managementconsultancy (SIOO)

- onderwijsbevoegdheid (Hogeschool Windesheim Flevoland)

- gekwalificeerd ISO- en Maatstaf-auditor (CIIO)

- gekwalificeerd OERmerk-auditor (Verkooijen & Beima)

- gecertificeerd management consultant (Ooa)


Overige opleidigen / trainingen

- adviesvaardigheden

- gespreks- en moderatievaardigheden

- scrum methodiek

- cynectics

- interne organisatie & personeelsmanagement

- functiewaardering

- competentiemanagement

- masterclass voor senior eerste lijns adviseurs

- HKZ-certificering / interne audits


Specifieke expertisegebieden en interesses

- groepsdynamica / faciliteren van groepen

- procesvaardigheden

- veranderkundige interventies

- kwaliteitsmanagement

- collegiale intervisie / intervisiemethoden

- agile & lean

- gedeelde besluitvorming / shared decision making

- vraaggestuurde zorg / zorglogistiek

- integrale zorg & multidisciplinaire samenwerking

- wijkgerichte netwerken

- substitutie van zorg

- populatiegerichte bekostiging / shared savings

Expertise