(placeholder)

Mensgericht

- persoonlijke, open benadering

- gericht op samenwerking

- gesprekspartner op strategisch, tactisch en operationeel niveau

- toegankelijk


Analytisch

- conceptueel denker

- abstract denken en praktisch doen

- constructief-kritische houding

- nieuwsgierig


Zorgvuldig

- aandacht voor zowel de inhoud als voor het proces

- doelgericht, gestructureerd en methodisch

- respectvol

- onderzoekend


Creatief

- snel, associatief

- inspirerend anders denken, motiverend anders doen

- idee-nemer en vorm-gever

- oplossingsgericht

Kenmerken