(placeholder)

Congres Wet langdurige zorg: tweetverslag

dinsdag 10 maart 2015


Gisteren vond het congres 'wet langdurige zorg' plaats in het Beatrixtheater in Utrecht. 1600 mensen kwamen luisteren naar een plenaire presentatie en niet minder dan 31 deelsessies verdeeld over de rest van de middag.


Mijn indruk? Het was een dag vol contrasten. Ambtenaren en beleidsmakers lijken erg tevreden en maken zich op voor de volgende hervormingsslagen. Uitvoeringsinstanties zoals het IGZ, Zorgkantoren en (in mindere mate) CIZ moeten ondertussen nog heel veel wielen uitvinden en tijdens de verbouwing hun dienstverlening in de lucht blijven houden. Zorgverleners, patiënten en hun verwanten kunnen de veranderingen nauwelijks bijbenen en luiden regelmatig de noodklok over de steken die uitvoeringsinstanties laten vallen. Kritische geluiden van patiënten en verwanten waren echter opvallend afwezig.


Trek zelf uw conclusies aan de hand van onderstaand tweetverslag en/of de website van In voor Zorg.

Plenaire lezing


Hans Ouwehand, vice voorzitter van de raad van bestuur van het CIZ.

> Presentatie

Plenaire opening


Gesprek met:

- Jannie (coördinerend zorgverlener)

- René van Staveren (mantelzorger)

- Kees van der Burg (ministerie van VWS)

- Erik-Jan Wilhelm (directeur zorginkoop Achmea)

onder leiding van dagvoorzitter Lennart Booij.

Pauze

Ronde 1: Kwaliteitskader Wlz


Anja Jonkers, programmadirecteur ouderenzorg en zorg thuis, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

> Presentatie

Ronde 2: Zorginkoop Wlz


Angela Bransen, beleidsadviseur zorg, Zorgverzekeraars Nederland (ZN).


Martin Holling, projectleider Wlz, Ministerie van VWS.


> Presentatie

Ronde 3: Indicatiestelling


Birgit van Veldhuizen, unitmanager Relatiebeheer en Externe toetsing, CIZ.

> Presentatie


Stephanie Bos, ministerie van VWS.

> Presentatie

De nazit