(placeholder)

Heelheid in organisaties

maandag 2 mei 2016


Frederic Laloux schreef een prachtig boek: 'reïnventing organizations'. Het is sinds kort ook in het Nederlands verkrijgbaar. De auteur stelt zichzelf en de lezer de volgende vraag: “Wat is de reden waarom we zoveel van onszelf achterlaten als we over de drempel stappen van ons werk?”


Ik vind het een schitterende vraag. Ik zou hem misschien iets anders formuleren, bijvoorbeeld als: “Hoe komt het dat zoveel menselijk potentieel in organisaties onbenut blijft?”


Laloux concludeert dat er sprake is van “een samenzwering van angsten”. Organisaties zijn bang dat als mensen zichzelf compleet mee zouden nemen naar hun werk (met hun buien, eigenaardigheden en de kleren die ze in het weekend dragen) dat snel op een totale chaos zou uitlopen. Van hun kant zijn werknemers bang dat ze, als ze met alles wie ze zijn op hun werk komen, hun essentiële zelf blootstellen aan kritiek en spot en dat ze kunnen overkomen als raar en ongepast. Het lijkt veel beter om geen risico's te nemen en je binnenste kern te verschuilen achter een professioneel masker.


Maar steeds als we een stukje van onszelf thuis laten, snijden we ons af van ons grotere potentieel, van onze creativiteit en onze energie. Geen wonder dat veel werkomgevingen een soort levenloosheid ademen.


Laloux beschrijft het op pagina 215 zo: “We trekken ons terug in een wereld van oordelen, waar we afstand nemen van anderen en van onszelf. We dragen een masker, soms zo lang dat wij zelf gaan geloven dat het masker weergeeft wie wij zijn. Op de werkplek is dit masker vaak mentaal, rationeel, mannelijk en egocentrisch. Wij sluiten ons af van onze emoties, onze intuïties, ons lichaam, onze vrouwelijke kant. […] Aanvankelijk voelen we ons veilig. Pas geleidelijk gaan we de leegte en de pijn van het gescheiden zijn voelen.”


Organisaties kunnen heelheid ondersteunen, volgens Laloux. Hij beschrijft daarbij het volgende effect: “Eerst voelen we ons misschien kwetsbaar wanneer we meer van wie we zijn in ons eigen bewustzijn en in de gemeenschap van onze collega's brengen. Maar zodra we dat doen, is het alsof het leven van zwart-wit overschakeld op kleur: het wordt rijk, dynamisch en vol betekenis.”


Ik ben voor een wereld vol kleur. Juist in organisaties.