(placeholder)

Netwerk Next stroomlijnt regionale GGZ-keten

vrijdag 13 mei 2016


Waar ik energie van krijg? Van mensen met lef en visie die het belang van de patiënt voorop stellen. Die buiten bestaande kaders durven te denken. Die systeemwijzigingen en bezuinigingen niet lijdzaam afwachten en ondergaan, maar actief ombuigen en aangrijpen tot mogelijkheden voor verbetering. Mensen zoals Liesbeth van Londen (psychiater) en Adriaan Timmers (huisarts).


Samenwerken

Dankzij deze mensen kon Netwerk Next ontstaan: een regionaal samenwerkingsverband van zorgprofessionals met als collectieve ambitie een samenhangend aanbod van GGZ zorg creëren, waarin kennis wordt gedeeld en dubbeldiagnostiek voorkomen. Deze ambitie overstijgt het belang van de afzonderlijke domeinen.


Loslaten

Dat is overigens niet alleen maar leuk: het doet soms ook pijn om dingen los te (moeten) laten en/of over te laten aan anderen die je voorheen zelf deed.


Zwaan kleef aan

Sinds 2013 schoven steeds meer professionals aan: huisartsen, poh-GGZ, eerstelijns psychologen, GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, (klinisch) psychiaters (al dan niet vrijgevestigd of werkzaam bij instellingen). Allen werkzaam in de regio Katwijk, Noordwijk, Leiden en Alphen a/d Rijn. Het inspireerde zorgprofessionals in de regio Haarlemmermeer om ook een regionaal netwerk te starten.


Ronde Tafel

Maandelijks schuiven de deelnemers aan de Ronde Tafel voor afstemming en overleg. Samen ontwikkelen ze nieuwe, innovatieve manieren van samenwerking met moderne hulpmiddelen die daarbij ondersteunend zijn. Producten die samen zijn ontwikkeld worden niet afgeschermd, maar vrij beschikbaar gesteld aan anderen die hiermee hun voordeel kunnen doen.


Echte helden

Ik ben dankbaar en blij dat ik deze zorgprofessionals samen met adviseurs van Reos mag adviseren en begeleiden in hun ambitie voor betere zorg door samenwerking. De échte helden, dat zijn zij.


Reos publiceerde vandaag een artikel over dit bijzondere collectief.