(placeholder)

Wat is waarheid?

dinsdag 18 augustus 2015


    Waarheid is niet de correspondentie van een bewering met een stand van zaken, maar het

    samenvallen van een persoon met een idee, het opgaan daarin of doordrongen zijn ervan.

    Het is een eenwording met iets wat boven je uitgaat, iets wat niet slechts concept of denkbeeld is,

    maar een eigen, afzonderlijke naam heeft. Plato noemde het Vorm of Idee.


    En waarheid is tevens een verbinding aangaan met anderen. Wie zegt: 'Dit is waar', bekent zich

    tot een groep geestverwanten, mensen bij wie hij of zij wil horen, en roept tegelijk anderen op zich

    daarbij aan te sluiten.


    Nee, waarheid is geen eigenschap van uitspraken; dat is veel te dun, te oppervlakkig, te zeer alleen

    maar objectief. Het is meer, omvattender en ook fundamenteler, het is de beaming van deelhebben

    (of deel willen hebben) aan een idee.


Mooi verwoord door Jos Kessels in zijn recente boek 'Scholing van de Geest'. Heerlijke vakantielectuur. Een mooie aanvulling op Dick Swaab's waarheid in 'Wij zijn ons brein'.


Boek: Scholing van de geest, Jos Kessels