(placeholder)

Dossiers

Zonder een goed begrip van de taal en gebruiken van zorgverleners en de context waarbinnen zij werken kun je als adviseur geen toegevoegde waarde bieden. Onder elk thema vindt u een selectie van achtergronddocumenten die ik regelmatig voor opdrachten gebruik. Wie ze in chrologische volgorde bekijkt, ontdekt waar vernieuwingen ontstaan en hoe ze in de loop van de tijd hun beslag krijgen.

> Medicatieoverdracht & Medicatieveiligheid

    Basisdocumenten, landelijke uitwerking, regionale uitwerking, de praktijk

> Basis GGZ

    Basisdocumenten, landelijke uitwerking, tools, de praktijk

> Integrale Geboortezorg

    Basisdocumenten, landelijke uitwerking, de praktijk

> Vraaggestuurde zorg

    Salzburg Statement, Flexibilisering JGZ

> Substitutie

    Artikel substitutie 0e, 1e en 2e lijn, Substitutiemonitor KPMG/Plexus