(placeholder)

Blog

Schrijfwerk

Schrijven is gedachten ordenen. Schrijven is reflecteren. Schrijven is woorden geven aan gebeurtenissen, gevoelens of ideeën. Schrijven is betekenis toekennen aan woorden. Schrijven is hardop onthouden wat je niet wilt vergeten. Schrijven is een vorm van communiceren.

Presentaties

Dossiers

Tweets

Meest recent

Overzicht

Populaire tweet

Thema's

Toekomst bekostiging huisartsenzorg

Advies NZa bekostiging huisartsgeneeskundige zorg per 1/1/2015


Innovatie vanuit veranderkundig perspectief

Veranderkundige inzichten en praktische handvatten voor innovatiepioniers


Diabeteszorg vanuit patiëntperspectief

Nascholing huisartsen patiëntgestuurde (diabetes)zorg


Vraaggestuurd werken met het OERmerk

Kenmerken keurmerk voor Ondersteuning van Eigen Regie


Workshop informatie zoeken & vinden

Praktische handreikingen voor efficiënt werken en slimme informatievergaringMedicatieoverdracht & medicatieveiligheid

Basisdocumenten, landelijke uitwerking, regionale uitwerking, de praktijk


Integrale Geboortezorg

Basisdocumenten, landelijke uitwerking, de praktijk


Basis GGZ

Basisdocumenten, landelijke uitwerking, tools, de praktijk


Vraaggestuurde Zorg

Salzburg Statement, Flexibilisering JGZ


Subsitutie

Artikel substitutie 0e, 1e en 2e lijn, Substitutiemonitor KPMG/Plexus

Netwerk Next stroomlijnt regionale GGZ-keten

Netwerk Next timmert aan regionale samenwerking in de GGZ met domeinoverstijgende ambitie. Daar krijg ik nu energie van!


Heelheid in organisaties

Waarom laten we zo weinig van onszelf zien in ons werk? Een intrigerende vraag. Frederic Laloux staat er bij stil in zijn boek 'Reinventing Organizations'.


Erasmus, de twijfelaar

Erasmus timmerde geen stellingen aan een kerdeur, maar riep op om openlijk te twijfelen aan bekende waarheden.


De klant centraal? Dat is zo 2014!

Stelt u anno 2016 nog steeds de patiënt centraal? Hou daar dan onmiddellijk mee op.