Leren Samenwerken

Edwin Kaats en Wilfrid Opheij

Samenwerking is niet maakbaar, maar de kans op succes is wel te beĆÆnvloeden


Edwin Kaats en Winfrid Opheij zijn beide partner bij adviesbureau Twijnstra Gudde en als organisatieadviseur gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Zij stellen dat voor een succesvolle samenwerking je als organisatie in staat moet zijn een deel van je autonomie of resultaatverwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkijkt. Dat is niet gemakkelijk. Betrokkenen spreken niet dezelfde taal, hebben verschillende verwachtingen en interpreteren zaken verschillend.


5 randvoorwaarden voor goede samenwerking


Kaats en Opheij ontwikkelden een model die samenwerkingspartners in staat stelt gezamenlijk naar vijf belangrijke voorwaarden voor goede samenwerking te kijken:

1. De gedeelde ambitie: dit is het kloppende hart onder de samenwerking. Hier geven de

    partijen betekenis aan de samenwerking. Als je geen gedeelde ambitie hebt, loop je al snel

    het risico dat de samenwerking los zand wordt.

2. Recht doen aan belangen: alleen wanneer de belangen op tafel komen, kun je samen op zoek

    gaan naar win-win oplossingen. Je begrijpt immers beter waarom bepaalde oplossingen een

    no-go area zijn.

3. Relatie: samenwerken is mensenwerk. Het oerdilemma is de vraag in hoeverre we ons kunnen

    overgeven aan de relatie met de ander en in welke mate we ons of onze achterban moeten

    behoeden voor eventuele risico's van de relatie. Het gaat dus om vertrouwen en waakzaamheid.

    Samenwerken verdraagt geen hiĆ«rarchisch leiderschap, maar vergt verbindend leiderschap.

4. Betekenisgevend proces: als je succesvol wilt samenwerken moet je een proces in gang

    zetten waarbij er aandacht is voor de goede stappen in de juiste volgorde. Door dat te doen,

    ga je betekenis geven aan de samenwerking.

5. Professioneel organiseren: organiseren is onder andere keuzes maken over de dimensies en

    het gewicht, de grondvorm, de juridische en organisatorische inrichting. Als we 'tussen

    organisaties organiseren' gebruiken we andere modellen dan binnen organisaties.

Bron: Leren samenwerken tussen organisaties, Edwin Kaats en Wilfrid Opheij, 2012