09:22

We gaan beginnen.  http://t.co/Y3dfH1dtQd

09:34

Welgeteld 2 handen ophoog bij de vraag of er verpleegkundigen / verzorgenden aanwezig zijn.

09:39

Mantelzorger René lovend over zorg voor zijn moeder bij @Opella.

09:41

Tendens is: kleinschalige zorg = goede zorg.

09:45

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, hebben een vast team om zich nodig.’

09:45

Laagjes’ uit de zorg halen. Voorbeeld @buurtzorg weer eens aangehaald.

09:47

Aanbeveling mantelzorger René: minder administratie, minder managementlagen, meer zorg, minder macht naar verzekeraars.

09:48

Zorgverlener Jennie wil graag zien dat langdurige zorg in basispakket komt. Voorkomt dat mensen opgenomen in (duur) ziekenhuis.

09:51

Kees van der Burg (dg langdurige zorg @MinVWS): wet is laat aangenomen, invoering is lastig, vernieuwing komt er nog niet uit.

09:52

Solidariteit is meer dan premie betalen. Iets voor elkaar over hebben, zonder dat het verplichtend is.’

09:55

Verschil tussen ‘kleinschalig wonen’ en ‘grootschalig organiseren’ komt niet helder uit de verf. Kan het 1 zonder het ander?

09:57

Achmea pleit voor groter deel prestatieafspraken: ‘Prikkel van 2% is eigenlijk onzin. We weten dat dit te weinig doet.’

09:59

Opinie over langdurige zorg is erg incident gestuurd.’ Veel tevreden mensen hier op het podium.

10:00

Achmea wil inkoop afstemmen op tevredenheid van cliĎnt. Operationalisatie: ‘wordt het zorgplan ook echt gebruikt?’ #huh?

10:02

Achmea: ‘Het is moeilijk om tot uitkomstindicatoren te komen voor Kwaliteit van Leven.’

10:02

Achmea: De directe relatie met verzekerden is ‘te weinig hier en daar’.

10:04

VWS: ‘Wij hebben eigenlijk de ideeĎn van @buurtzorg gecodificeerd in de #wlz.’

10:05

Beweging: van paternalistische AWBZ (oude stijl) naar ‘we kunnen het best zelf’.

10:06

Achmea wil normen ontwikkelen met de beroepsgroepen. Waar is de stem van de cliĎnt?

10:08

Jennie: 80 plussers willen graag veiligheid en verzorging. Maken zich grote zorgen over huishoudelijke zorg die wordt afgenomen.

10:09

VWS: Gemeente moet met burger in gesprek of het mogelijk is aantal uren te verminderen.

10:10

Keukentafelgesprek moest toch gaan over vraag: wat heb je als burger nodig?

10:11

Kernvraag: Wat heb je nodig om een goed leven te leiden?

10:13

Achmea: We sturen niet alleen op kwaliteit, maar ook doelmatigheid en toegankelijkheid. Staat op gespannen voet met elkaar.

10:15

VWS is heel tevreden over invoering #wlz. ‘Enorm veel goed werk verricht voor 1 januari.’ 

10:16

Belangrijkste indicator voor #VWS: ‘Eerste debat in 2e kamer over #wlz vindt pas in april plaats.’ Dus gaat het goed.