13:24

Zodadelijk zorginkoop in de #wlz.   http://t.co/VPOE1Ddwkt

13:28

Projectleider invoering wlz aan het woord. 'We zitten midden in inkoop 2016.'  

13:29

O jee. VWS: 'We zijn er nog niet. Er komen nog meer vernieuwingen aan.' #vernieuwingsagenda  

13:30

Zaalvraag: 'De inkoop is veel te complex. Voor kleine zorgaanbieders niet te doen.'  

13:32

Zaalvraag: 'Hoe verhouden eisen van @ZNnieuws zich tot veldnormen @igznl?'  

13:33

Budget #wlz in 2015: 19,5 miljard, waarvan 1 miljard PGB.  

13:35

Nieuw in #wlz: subsidieregeling behandeling en 1e lijns kortdurend verblijf. Passen beide eigenlijk niet in #wlz: naar #zvw.  

13:37

2014: Persoongebonden Budget (pgb) en zorg in natura (ZIN) 2 gescheiden kanalen. 2015: bij elkaar gevoegd.  

13:38

Belangrijk speerpunt zorgkantoor: 'Wat is nu eigenlijk de behoefte in het veld?' #nogalwiedes  

13:39

ZN: 'Uniformeren en vereenvoudigen: in 2015 een behoorlijke slag gemaakt.'  

13:41

ZN: 'Het had ook nog kunnen gebeuren dat AWBZ nog voor een jaar doorgang zou hebben gehad.'  

13:42

ZN: 'Zorgbemiddeling in #wlz stevig neergezet. Gaan we in 2016 ontwikkelen.'  

13:44

ZN: 'Onafhankelijke cli‘ntondersteuning in december bij #wlz gevoegd. ZN nu nog niet verder dan uitgangspunten voor invoering.'  

13:46

Cli‘ntondersteuning kan door zorgkantoor geleverd worden of door onafhankelijke partij.  

13:47

Hoezo onafhankelijk? ZN: 'Cli‘nt kiest ondersteuning vanuit gecontracteerd aanbod.'  

13:48

ZN: 'Er wordt veel meer van de klant en zijn omgeving gevraagd.'  

13:48

Speerpunten inkoop 2016: cli‘ntgericht, kwaliteit, zichtbaar zorgkantoor, meerjarencontracten, mantelzorg/vrijwilligersbeleid.  

13:50

ZN: 'Opdracht van zorgkantoor is zowel kwaliteit als doelmatigheid bewaken. Er zullen nog aanvullende bezuinigingen aankomen.'  

13:51

ZN wil met IGZ gegevens uitwisselen om te voorkomen dat ze dingen dubbel gaan doen.  

13:51

ZN heeft volgens eigen zeggen goed samengewerkt met IGZ. Echter: 'IGZ kijkt wel anders naar kwaliteit dan zorgkantoor.'  

13:52

ZN: 'Uniformering tot nu toe vooral gericht op papieren werkelijkheid.'  

13:53

ZN: 'Wij zijn heel goed in de papieren (juridische) werkelijkheid. En toch kan het beter. Meer aandacht voor relatie / dialoog.'  

13:55

ZN: 'We willen af van losstaande inkoopcriteria. Inkoop verbinden aan kwaliteitskaders / rapporten / doelen.'  

13:57

ZN: 'Als de klant voor een andere zorgaanbieder kiest, moet het geld volgen. Dat gebeurt ook meestal, maar het is wel complex.'  

13:59

2015 wordt bestempeld als 'ingroei-jaar', maar zorginkoop 2016 moet wel in mei afgerond zijn. (Publicatie in juni.)  

14:00

ZN: 'Elke week schrijven 4500 nieuwe aanbieders zich in bij KvK.'  

14:01

ZN: 'Als de klant kiest voor een nieuwe aanbieder in de regio, dan is dat dus zo.'  

14:02

Zaalreactie: 'De klant bepaald wat de kwaliteit is.' ZN: 'Dat is precies wat we in 2016 meenemen bij zorginkoop.'  

14:05

Voor mij nieuwe categorie: 'naastbetrokkene' is geen mantelzorger en geen vrijwillige. Wat dan wel?  

14:07

ZN: 'We zijn nog heel erg aan het zoeken.'  

14:08

ZN: 'Wij kunnen niet zeggen wat het beste werkt. Dat is iets tussen de klant en de aanbieder.' #Lastig hoor.  

14:10

Merkbare worsteling van ZN met behoefte aan sturen (op kwaliteit en doelmatigheid) en uitgangspunt #wlz (individueel maatwerk).  

14:11

VWS: 'We moeten af van de hokjes. We moeten ervan uitgaan dat zorgverzekeraar, zorgaanbieder en zorgvrager hetzelfde willen.'  

14:13

ZN: 'In de VVT hebben we niets anders dan de CQ-index om ervaringen te meten.'  

14:15

ZN: 'Als er andere (dan CQ-index) instrumenten zijn bij zorgaanbieders die werken, dan willen we daar meer ruimte voor geven.'  

14:17

In 2016 geen bonus/malus meer? ZN: 'Nee, we gaan ervan uit dat zorgaanbieder meten.'  

14:19

ZN: 'Als een klant een voorkeur aangeeft, dan gaan we dat regelen. Maar dan natuurlijk wel in overleg met het zorgkantoor.'  

14:21

VWS: 'Groter deel is #PGB dan we van tevoren dachten. Bezig om pgb-kader te verhogen.'  

14:23

VWS monitort vooral op budgetten. Zal 2e kamer 4 x per jaar informeren. Op 30 april eerste kamerdebat.  

14:25

VWS: 'Krap ingroeitraject.' Kamer: 'Er blijft te veel hetzelfde: meer experimenteren.'  

14:27

VWS: 'Er zijn nog geen uitkomstcriteria.' Hoe weet je dan of het goed gaat?  

14:27

Verzekeraar DWS experimenteert met vereenvoudiging van zorginkoop.  

14:29

VWS: 'Scheiden wonen en zorg wellicht ook mogelijk voor #wlz.'  

14:30

VWS: 'van 800.000 naar 200.000 afnemers van de #wlz. Regio's groter, minder zorgkantoren?'  

14:32

VWS: 'Illusie om te denken dat we in 2016 klaar zijn. Van Rijn wil nog meer grote stappen maken.'  

14:34

VWS: 'Eind dit jaar advies over de vraag waar behandeling precies terecht komt. Wlz of ZvW?'  

14:36

VWS: 'Reactie van aanbieders is vaak dat vanwege de regels een aantal dingen niet kunnen. Blijkt in praktijk niet te kloppen.'  

14:39

ZN: 'Innovatie als thema waarvoor je een plan moet indienen werkt meestal zo niet.'  

15:03

Interessante uitspraak ZN: 'Anders kijken naar wachtlijsten.' Zorgaanbieders belonen voor wachtlijsten? Immers: zeer gewild!