15:04

Straks start workshop indicatiestelling #wlz.   http://t.co/apYV2V8viR

15:09

VWS: ‘Indicatie CIZ onafhankelijk en objectief o.b.v. landelijk uniform toetsingskader.’  

15:10

Indicatie voor #wlz heeft onbeperkte geldigheidsduur.  

15:11

VWS: ‘Bij bepalen toegang tot #wlz wordt niet meegewogen welke ondersteuning iemand krijgt van gemeente en/of mantelzorgers.’  

15:12

1 uitzondering toegang #wlz: van ouders wordt verwacht dat zij toezicht en hulp bieden bij opvoeden van kinderen.  

15:14

VWS: ‘Na 3 jaar #GGZ, stroomt iemand automatisch #wlz in.’  

15:16

VWS: Nieuwe zorgprofielen worden niet verwacht voor 2017.  

15:18

Manager analyse en advies (Birgit van Veldhuizen) namens CIZ aan het woord. Analyseert afgegeven indicaties.  

15:20

AWBZ: bijna 1 miljoen indicaties. WLZ: 250.000 indicaties.  

15:21

75% minder indicaties: bijna 500 mensen gaan CIZ verlaten.  

15:23

CIZ: ‘Wij hebben altijd persoonlijk contact met de aanvrager. 1 medewerker volledig verantwoordelijk voor afhandeling.’  

15:24

CIZ: ‘We proberen de indicatie in de taal van de cliĎnt te schrijven en checken of deze de inhoud daarvan begrijpt.’  

15:28

CIZ: ‘Geen spoedindicaties meer. In bijzondere gevallen wel opname mogelijk, maar geen garantie op financiering #wlz.’  

15:29

CIZ: ‘In toekomst misschien weer taakmandaat mogelijk. Voor nu alles via CIZ.’  

15:34

Zaalreactie: ‘Huisartsen sturen met spoed in bij mijn V&V, maar ik loop dan het risico dat ik 14 dagen zorg niet betaald krijg.’  

15:35

Zaalreactie: ‘Moet ik nu in discussie met de huisarts of iets een gegronde spoedopname is?’  

15:40

Zaalreactie: ‘Wat als je twijfelt of iemand in langdurig profiel valt? Moet je dan Eerste Lijns Verblijf aanvragen?’  

15:42

Ik verwacht een flinke toename in ELV-aanvragen bij CIZ. Immers: geen/lager risico op niet uitbetalen eerste 14 dagen.  

15:43

Zaalreactie: ‘Kan ik ook weer af van #wlz indicatie?’  

15:44

CIZ: ‘Als je een CIZ-indicatie hebt, hoef je daar niet meteen gebruik van te maken.’  

15:45

CIZ: ‘ELV-aanvragen worden in principe niet afgewezen. Enige voorwaarde is formulier goed invullen.’  

15:46

Zaalreactie: ‘In oude systeem kon je indicaties stapelen voor EMB-cliĎnten.’ CIZ: ‘Valt nu in groep #wlz indiceerbaren.’  

15:49

Zaalreactie: ‘Waarin vallen EMG-kinderen 0-5 jaar met zowel LG als VG zorgbehoefte?’ CIZ: ‘Bij start #wlz niet aan gedacht.’  

15:51

VWS: ‘Verantwoordelijkheid gemeenten als cliĎnt zorgbehoefte niet goed kan inschatten.’ CIZ: ‘CliĎnt kan ook anderen vragen.’  

15:55

Zaalreactie: ‘Als kortdurende ELV-indicatie eindigt (3 maanden) en cliĎnt wil/kan niet weg. Wat dan?’ CIZ: ‘Nog niet ingeregeld.’

15:56

Veel praktische vragen. Geval x, geval y. Waar kun je mensen nu ‘kwijt’? Vreemd dat dit nu pas aan de orde komt.  

15:59

CIZ: ‘Handtekening is verplicht, maar we kunnen een uitzondering maken als dit onmogelijk is.’  

15:59

Zaalreactie: ‘Hoe handtekening krijgen van iemand met CVA?’  

16:01

CIZ: ‘In verleden konden we direct indicatie geven voor 3 maanden. Nu is onderzoek noodzakelijk.’  

16:03

Tip uit de zaal: ‘Maak een stempel van handtekening. Dat is ook rechtsgeldig.’  

16:05

Voor gemeente geldt overgangsrecht. Voor zorgkantoor geldt dat indicatie uit 2014 ‘geen waarde meer heeft’. Snapt u het nog?  

16:06

CIZ: ‘Indicatie voor #wlz mag de cliĎnt ook thuis verzilveren.’  

16:09

CIZ: ‘Kinderen/jongeren hebben soms nog ontwikkelmogelijkheid. Dan geen #wlz.’  

16:20

CIZ: ‘Wie afwil van #wlz-indicatie kan hiervoor aanvraag indienen met normale formulier. In toelichting reden vermelden.’